Aktualności

W dzisiejszych czasach widok agencji detektywistycznych na przedmieściach miast nikogo już nie dziwi. Warunki i sposób, w jaki żyje większość ludzi, prędzej czy później sprawiają, że nie jesteśmy już w stanie poradzić sobie samodzielnie i w takich właśnie sytuacjach pożądana jest interwencja wykwalifikowanych osób, które będą w stanie zaradzić.

Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Detektyw Koczanowski jest renomowaną na skalę kraju firmą o wyjątkowo szerokim spektrum działania. Prowadzimy kompleksowe usługi związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkiego rodzaju danych, służących w przyszłości do dalszego obrotu prawnego, specjalizacją naszą jest obserwacja osób, przy czym obsługujemy zarówno osoby fizyczne, firmy i podmioty gospodarcze.

Mobbing oznacza prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Sprawy mające na celu udowodnienie tego procederu są dość skomplikowane przede wszystkim ze względu na czasochłonność procesów sądowych. Samo gromadzenie dowodów w sprawach o mobbing również nie jest łatwe, ciężko jest dostarczyć dowodów świadczących niedwuznacznie o nękaniu pracownika.

Trwałość związków zależy od wielu czynników, na które jednak nie zawsze mamy taki wpływ, jak byśmy sobie tego życzyli. Decyzja o wstąpieniu w związek małżeński i założeniu rodziny wiąże się z wieloma przywilejami i udogodnieniami. Jest to jednak również decyzja, która nakłada na partnerów konkretne zobowiązania.

Usługi detektywistyczne stanowią odpowiedź na potrzebę szybkiego reagowania w sytuacjach, w których istnieje zagrożenie naszego mienia lub nawet życia. W szczególnych wypadkach, kiedy ktoś działa na naszą niekorzyść albo próbuje nam zaszkodzić, działania prewencyjne policji mogą okazać się niewystarczające.