Sprawy rozwodowe zazwyczaj odbywają się na kilku posiedzeniach, ich liczba jest zależna od postawy stron i charakteru pozwu sądowego, procesy z orzekaniem o winie jednej ze stron, jak i małżeństw z dziećmi, oraz większym majątkiem trwają o wiele dłużej. Pierwsza sprawa rozwodowa zazwyczaj jest sprawą pojednawczą. Obydwoje małżonkowie są przesłuchiwani podczas rozpraw, w czasie trwania procesu mogą zgłaszać dodatkowy materiał dowodowy, na przykład ten zebrany przez detektywa, jak również wzywać swoich świadków i biegłych opiniujących dowody.  

Jeśli sąd uzna, że istnieje możliwość utrzymania małżeństwa może przekazać sprawę do mediatora, który może również pomóc ustalić kwestie opieki nad dziećmi i alimentów. 

Wyrok w sprawach rozwodowych rozstrzyga również w kwestii alimentów dla dzieci, alimentów dla poszkodowanego małżonka, sposobów korzystania ze wspólnego mieszkania, kontaktów z dziećmi. Podział wspólnego majątku nie jest określany przez wyrok sprawy rozwodowej, zazwyczaj wymaga oddzielnego powództwa. 

Agencja detektywistyczna Koczanowski na żądanie swoich klientów zbiera dowody w sprawach rozwodowych, przestępstw karnych, oraz powództwa cywilnego i innych.