Wywiad gospodarczy to zbieranie informacji odnośnie firmy, jej właścicieli bądź zarządów i ich późniejsza analiza. Kolekcjonowanie takich informacji pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych w przypadku nowych inwestycji, przejęć firm, czy powstawaniu spółek. 

Informacje pozyskiwane przez agencję detektywistyczną w zleconym wywiadzie gospodarczym dają możliwość przewidzenia konsekwencji decyzji biznesowych i ograniczają ryzyko inwestycyjne.

Raport będący efektem wywiadu gospodarczego powinien zawierać: potwierdzenie danych firmy (nazwa, NIP, KRS, REGON, dane kontaktowe, adres siedziby i istniejących placówek), potwierdzenie istnienia polis ubezpieczeniowych, oraz informacje odnośnie działalności danego przedsiębiorstwa  (branże), odnośnie zatrudnionego personelu, systemów logistycznych, firm współpracujących, a zwłaszcza postępowań upadłościowych i likwidacyjnych, zadłużenie z KRS i KRD, oraz informacje odnośnie jakichkolwiek spraw sądowych, lub stwierdzonego łamania prawa przez badany podmiot, bądź jego właścicieli i członków zarządu, jak i nieetycznych praktyk stosowanych przez firmę. Do raportu zaliczany jest też biały wywiad, czyli zbieranie informacji z ogólnie dostępnych źródeł - publikacji i mediów, oraz opinie klientów o firmie.

Agencja Detektywistyczna Koczanowski wykonuje wywiady gospodarcze na terenie całego kraju. Dzięki zleceniu nam zebrania takich informacji zabezpieczacie się Państwo przed błędami biznesowymi, takimi jak na przykład współpraca z nieuczciwymi partnerami, bądź wybór niesolidnego wykonawcy. Koszty poniesione przez błędną, bądź nieprzemyślaną decyzję biznesową są niewspółmierne do kosztów wykonania profesjonalnego wywiadu, zapraszamy do współpracy.