Agencja detektywistyczna Koczanowski zajmuje się także ustaleniami adresowymi. W dzisiejszych czasach nie jes to rzadkość, że jedna osoba zamieszkuje pod kilkoma adresami, do tego dochodzą także często działki rekreacyjne.  Ustalenia adresowe polegają na określeniu dla danej osoby adresów: prowadzenia działalności, zamieszkania, zameldowania stałego, lub czasowego, korespondencyjnego a także miejsca pracy. 

Przy posiadaniu wielu adresów obniża się skuteczność korespondencji, oraz dokumentów - co uniemożliwia sprawne sfinalizowanie spraw sądowych. Klientami agencji Koczanowski są często osoby, prowadzące sprawy w sądzie przeciwko osobom, które notorycznie nie odbierają wezwań i nie stawiają się na rozporawy. Bez jasnego adresu przyprowadzenia takiej osoby przez policję również bywa utrudnione i często owocuje przeciąganiem się sprawy miesiącami, czy nawet latami.

Nasi detektywi podejmują działania prowadzące do ustalenia adresu umożliwiającego kontakt z daną osobą i umożliwiający skuteczne doręczanie korespondencji.

Takie działania bardzo przyspieszają postepowanie sądowe, bo nie odbieranie poczty jest najczęstszym sposobem przedłużania postępowania sądowego.