Zebrany materiał dowodowy odgrywa kluczową rolę w przebiegu spraw rozwodowych. Dzięki niemu Sąd może orzekać o winie jednego ze współmałżonków, co z kolei ma wpływ na przebieg późniejszych spraw dotyczących zasądzenia alimentów, oraz ustalenia ich wysokości. Orzeczenie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego, względem jednego ze współmałżonków, wpływa na obowiązek alimentacyjny względem drugiego z nich, oraz ich wspólnego potomstwa.

Co istotne, małżonek uznany za winnego rozpadu małżeństwa jest przez Sąd wnikliwie badany także pod względem tego, czy po zakończeniu postępowania rozwodowego, sprawowana przez niego opieka nad dziećmi będzie odbywała się w sposób prawidłowy. W przypadku natomiast, gdy Sąd orzeknie o wyłącznej winie jednego ze współmałżonków za rozpad małżeństwa, strona ta zwykle zostaje obciążona kosztami postępowania Sądowego. Materiały dowodowe można próbować zbierać samodzielnie, jednak najlepiej powierzyć to zadanie doświadczonej agencji detektywistycznej. Rozwiązanie takie jest korzystne pod wieloma względami.  Po pierwsze - wyeliminowany zostaje tu czynnik emocjonalny. Detektyw niezwiązany emocjonalnie ze sprawą posiada zdolność lepszej oceny sytuacji i doboru środków niezbędnych do obserwacji i zbierania dowodów, niż osoba zaangażowana emocjonalnie i pozostająca w feralnym związku.  Po drugie - zbieranie materiałów dowodowych nie jest zadaniem łatwym i niejednokrotnie wymaga specjalistycznego sprzętu i umiejętności. Należy rozróżniać, które czynności są dozwolone i legalne, a które zabronione prawem.  Powierzenie pozyskania materiału dowodowego doświadczonemu detektywowi daje pewność, że informacje zostaną zgromadzone w sposób rzetelny, z pominięciem nielegalnych praktyk. Zadaniem agencji detektywistycznej jest weryfikacja, czy podejrzenia klienta, co do zdrady małżonka mają podstawę, czy też nie. Jeśli okażą się prawdziwe, dowody zdrady niezbędne przed Sądem powinny zostać jednoznacznie wykazane w zebranym materiale dowodowym, by Sędzia orzekający mógł z łatwością wskazać, z czyjej winy nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego.