Wiarygodne i rzetelne materiały dowodowe są niezbędne podczas procesu sądowego. Zbieranie materiałów dowodowych do spraw sądowych jest jednym z wielu usług, jakie oferuje biuro detektywistyczne. Najczęściej są one potrzebne przy sprawach majątkowych, rozwodowych, o alimenty oraz spadek.

Przez większą część swojej pracy detektyw prowadzi różnego rodzaju działania śledcze takie jak: obserwacja lub poszukiwania.  Bardzo często są obserwowane osoby, co do których ich małżonkowie lub partnerzy mają wątpliwości ich wierności czy uczciwości. Detektyw zbiera materiały dowodowe dla spraw związanych z różnymi nieprawidłowościami w pracy jak mobbing czy niewypłacanie wynagrodzenia. Detektyw na zlecenie klientów podejmuje działania dotyczące nieuczciwych wspólników lub konkurentów. Wszystkie dowody muszą być jednoznaczne i niepodważalne. Detektyw przekazuje wszystkie zebrane materiały klientowi, który podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania sądowego. Dowody wskazujące jednoznacznie niewierność małżonka pozwoli przyspieszyć sprawę rozwodową oraz uzyskać korzystny wyrok przy podziale majątku czy ustaleniu praw rodzicielskich. Po przeprowadzeniu swojego postępowania detektyw często pełni funkcję świadka i zeznaje na procesie pod przysięgą. Dowody zebrane przez detektywa w przypadku spraw alimentacyjnych są nieocenione. Dzięki zebranym materiałom detektyw udowodni, że nieuczciwy małżonek zaniża swoje dochody, ukrywa dodatkowe miejsca pracy lub osiągane zarobki. Przedstawione w sądzie dowody rzeczowe pomogą wyegzekwować większe należności. Detektyw zbierając materiały dowodowe musi przestrzegać zasad etyki zawodowej oraz działać zgodnie z prawem. Polskie prawo zabrania wykorzystywać metod przysługujących policji, prokuraturze czy innym organom ścigania. Dzięki posiadanym uprawnieniom wszystkie zebrane materiały zdjęciowe, filmowe czy nagrania z podsłuchów mogą być wiarygodnymi dowodami w sądzie. Każdy detektyw ma prawo zbierać materiały potrzebne do spraw karnych. Takie zadania są często zlecane przez adwokatów. Gromadząc takie dowody adwokat jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie policję lub prokuraturę.