Od tego, jaki materiał dowodowy przedstawimy w toczącym się przed Sądem procesie cywilnym, zależy przebieg postępowania i jego finał, czyli orzeczenie wydane przez Sąd. Przedstawienie sądowi wiarygodnych i rzetelnych dowodów zawsze zwiększa szanse na wygranie sprawy i na uzyskanie korzystniejszego wyroku przez stronę, która okaże niepodważalny materiał dowodowy. 

Osoby uczestniczące w postępowaniu przed Sądem cywilnym, niezależnie od tego, czy są pozwanymi czy powodami, które nie posiadają na poparcie swoich racji niebudzących wątpliwości dowodów, zwykle sprawy sądowe przegrywają i to również te, które można było wygrać już nawet w pierwszej instancji. Konsekwencje takiego niekorzystnego orzeczenia sądowego po jego uprawomocnieniu się bywają różne, w zależności od przedmiotu sporu. W sprawach rozwodowych może to być niekorzystny podział majątku, w sprawach przeciwko nieuczciwemu pracodawcy nieotrzymanie należnego wynagrodzenia, w postępowaniach o alimenty ich znaczące zaniżenie, ponieważ współmałżonek, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, zaniżył swoje faktyczne dochody. Aby zażegnać ryzyko takich wymiernych i dotkliwych materialnie strat, należy przygotować niepodważalny materiał dowodowy.  Zbieranie materiałów dowodowych wymaga jednak doświadczenia, specjalistycznego sprzętu i umiejętności. Agencja Detektyw Koczanowski zajmuje się profesjonalnym pozyskiwaniem materiałów dowodowych do spraw sądowych. Biuro detektywistyczne dostarcza klientom materiały dowodowe dotyczące mobbingu, niewypłacania wynagrodzenia, niewierności współmałżonka, ukrywanego majątku. Materiały dowodowe w postępowaniu cywilnym zbierane przez doświadczonego Detektywa, są rzetelne i w przypadku przedstawienia ich przed Sądem -nie do podważenia. Biuro detektywistyczne działa skutecznie i zawsze zgodnie z prawem, nie stosując nielegalnych praktyk przy realizowaniu zamówień. Detektyw dobiera adekwatne środki i metody do pozyskania interesujących klienta dowodów. W sposób umiejętny i efektywny prowadzi obserwację osób i poszukiwanie informacji.