Każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą może prędzej czy później spotkać się z nieuczciwymi klientami, lub kontrahentami, którzy nie będą chcieli płacić swoich zobowiązań. W przypadku, gdy zawiodą wszystkie dostępne możliwości warto skorzystać z usług renomowanej Agencji detektywistycznej. Detektywistyczna windykacja należności przeprowadzana jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników.

Agencja detektywistyczna podejmuje szereg legalnych działań, mających na celu zdobycie informacji o wierzycielach, oraz odzyskanie należnych zobowiązań. Pracownicy Agencji w pierwszej fazie przeprowadzą dyskretny wywiad środowiskowy. Następnie sprawdzą, jak wygląda sytuacja prawna danej osoby lub firmy. W określonym czasie nasz klient otrzyma rzetelną dokumentacje na temat sytuacji majątkowej i wypłacalności nieuczciwego klienta, lub kontrahenta.

Nasza Agencja detektywistyczna dysponuje sprawdzonymi sposobami w odnalezieniu ukrywających się dłużników. Przysługujące nam uprawnienia pozwolą na ustalenie i potwierdzenie tożsamości poszukiwanej osoby, oraz zweryfikowanie adresu zameldowania. W trudniejszych przypadkach podejmiemy się ustalenia aktualnego miejsca pobytu. Nasz klient może mieć pewność, że za pośrednictwem urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, zbierzemy niepodważalne dowody o winie dłużnika, które będą mogły być wykorzystane w czasie procesu sądowego.

Detektywistyczna windykacja należności jest podejmowana za każdym razem, zgodnie z zasadami etyki i zgodnie z polskim prawem. Podczas zbierania dowodów przeciwko nieuczciwym wierzycielom nie naruszymy ich godności, ani praw człowieka. Naszym klientom możemy zapewnić, że zachowujemy pełną lojalność, rzetelność i dyskrecję. Oferowana przez nas windykacja należności jest przeznaczona zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych. Każda umowa pomiędzy Agencją detektywistyczną, a klientem ma indywidualny charakter. Uwzględniamy wszelkie życzenia czy sugestie naszych klientów, jeżeli są one zgodne z naszą etyką zawodową i Prawem polskim..