Rozwód to niezwykle trudne i emocjonujące przeżycie dla obydwu stron. Z reguły poprzedzony jest wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami takimi jak kłótnie, zdrady, poczucie odrzucenia przez partnera, poczucie nadmiernego wykorzystywania itd. Sytuacje te mogą trwać miesiącami, a nawet latami.

Przez tak długi okres czasu w małżonkach gromadzi się wiele złych emocji. Lecz jest jeszcze bardziej materialna strona małżeństwa - kwestie finansowe. Wiele par, które zawarło związek małżeński posiada wspólny majątek, lub zwłaszcza w przypadku pań zdecydowało się na zaniechanie pracy zawodowej ze względu na stabilizację finansową i bezpieczeństwo materialne, jakie daje druga strona związku. W przypadku rozwodu sytuacja zmienia się, a każdy ze współmałżonków pragnie wywalczyć dla siebie jak najlepsze warunki.

Wiele spraw które miało miejsce na przestrzeni całego małżeństwa należy udowodnić. Dlatego też coraz częściej ludzie decydują się na opcję jaką jest zbieranie materiałów dowodowych w sprawie rozwodowej. Pozwala ona na udowodnienie w sposób rzetelny i obiektywny po czyjej stronie występuje wina za rozpad małżeństwa. Detektyw to osoba, która na mocy przepisów Prawa polskiego ma możliwość znalezienia dowodów, dzięki którym zostanie udowodniona wina. Najczęściej opcję tę wybierają osoby, które uważają, że współmałżonek dopuścił się zdrady. Wówczas przestają one logicznie myśleć i emocje biorą górę. W takich sytuacjach nie trudno o pomyłkę, oraz o dopuszczenie się czynów niezgodnych z prawem, takich jak np. nieposzanowanie cudzej prywatności. Warto wówczas skorzystać z usług prywatnego Detektywa, który posiada odpowiednie przeszkolenie. W sposób rzetelny sprawdzi on czy druga strona rzeczywiście dopuściła się zdrady i co najważniejsze z racji faktu, że Detektyw działa zgodnie z prawem, uzyskane dowody będą mogły zostać przedstawione w Sądzie. Jednak zbieranie materiałów dowodowych w sprawie rozwodowej nie jest związane jedynie ze zdradami, ale również z posądzeniem o nieuczciwość współmałżonka w sprawach materialnych czy złe traktowanie dzieci.