Wywiad gospodarczy to uzyskanie, przetworzenie i udostępnienie informacji prawnych, handlowych, finansowych i ekonomicznych, dotyczących konkretnego przedsiębiorstwa, wykonywane na zlecenie innego podmiotu gospodarczego. Zazwyczaj wywiad zleca się przez przystąpieniem do współpracy między podmiotami gospodarczymi, żeby zdefiniować ryzyko strat i ewentualnego odzyskiwania należności. Bardzo często niewłaściwie mylony z "szpiegostwem przemysłowym", a jest to uczciwa i zgodna z literą prawa metoda sprawdzenia kontrahenta biznesowego.

Głównym zadaniem wywiadu gospodarczego jest ochrona przedsiębiorstwa przed stratami wynikającymi z nawiązania współpracy z podmiotami, praktykującymi nieuczciwe działania w interesach. Profesjonalnymi wywiadami gospodarczymi zajmują się biura detektywistyczne.

Zlecenie wywiadu gospodarczego

Raport z dobrze wykonanego wywiadu gospodarczego daje nam również wiedzę na temat wiarygodności i rzetelności naszego ewentualnego partnera biznesowego, jak również informacje na temat działań naszej konkurencji. Dane przygotowane przez agencję Detektyw Koczanowski zapewniają bezpieczeństwo Twojej firmie i pozwolą uniknąć nawiązania współpracy z niewiarygodnym kontrahentem. Nasi detektywi to specjaliści, przygotowujemy informacje gospodarcze rzetelnie i w oparciu o wiele źródeł.

Metody działania detektywów

Naszą pracę zaczynamy od sprawdzenia sytuacji ekonomicznej i prawnej analizowanego przedsiębiorstwa, zbieramy także dane o ewentualnych przekształceniach firmy i ich powodach. Sprawdzamy jakie są powiązania osobowe właścicieli i kluczowych osób zarządzających badanym przedsiębiorstwem. Weryfikujemy tożsamość partnerów biznesowych w rejestrach gospodarczych, sprawdzamy czy osoby zarządzające sprawdzaną firmą nie znajdują się na liście osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw gospodarczych i politycznych - takich jak wspieranie terroryzmu. Weryfikujemy czy nie trwa postępowanie sądowe przeciwko sprawdzanej firmie, jak również działania windykacyjne. Informacje zbieramy w różnych rejestrach gospodarczych, jak również od kontrahentów, pracowników czy nawet konkurencji danego przedsiębiorstwa.