Usługi detektywistyczne stanowią odpowiedź na potrzebę szybkiego reagowania w sytuacjach, w których istnieje zagrożenie naszego mienia lub nawet życia. W szczególnych wypadkach, kiedy ktoś działa na naszą niekorzyść albo próbuje nam zaszkodzić, działania prewencyjne policji mogą okazać się niewystarczające.

Często potrzebna jest specjalistyczna pomoc, która przyspieszy zdobycie ważnych dla naszego dalszego, bezpiecznego funkcjonowania, informacji. Publiczne ograny ścigania ze względu na ogromną ilość prowadzonych spraw często nie mogą poświęcić nam tyle czasu, ile byłoby konieczne do odpowiedniego zbadania sprawy, czy podjęcia w ramach śledztwa obserwacji koniecznych do wyciągnięcia wiarygodnych wniosków. Odpowiednio wyszkolony detektyw, który jest profesjonalistą w swoim obszarze działania, wniesie do naszej sprawy znacznie więcej niż również kompetentny, ale cierpiący na natłok spraw funkcjonariusz państwowy.

Zakres pracy detektywa wynika z uwarunkowań prawnych, definiujących kompetencje i dopuszczalne metody działania oraz środki pomocnicze.

  • Detektyw musi posiadać licencję oraz odpowiednie uprawnienia do działań, które będzie podejmował.
  • Może korzystać ze specjalistycznego sprzętu audio oraz wideo, aby skuteczniej pozyskiwać i archiwizować informacje.
  • Może również podjąć obserwację, a nawet śledzić wskazaną przez nas osobę.

Zgodnie z obowiązującym prawem to detektyw ponosi odpowiedzialność za podejmowane w ramach swoich kompetencji działania oraz środki, z których korzysta. Zlecający pracę takiej odpowiedzialności nie ponosi, gdyż nie ma wpływu na metody stosowane przez detektywa. Czas realizacji zlecenia jest ściśle związany ze stopniem skomplikowania sprawy oraz poziomem trudności pozyskania informacji. Często sama obserwacja jest bardzo czasochłonna. Wdrożenie strategii działania oraz późniejsze odpowiednie opracowanie materiału dowodowego również wymagają nakładu czasu. Mimo to praca detektywa stanowi najskuteczniejszą metodę pozyskania wiarygodnych informacji.