Aktualności

Kim jest tajemniczy klient, którego coraz chętniej wykorzystują firmy chcące sprawdzić jakość obsługi i lojalność swoich pracowników? To osoba, która wciela się w potencjalnego klienta zainteresowanego usługami lub produktami firmy i wchodząca w bezpośredni kontakt z jej pracownikami.

Współczesna technologia niesłychanie ułatwia życie, ale potrafi być także zawodna. Czujemy się bezpiecznie w świecie zsynchronizowanych urządzeń, jak telefon, tablet czy komputer, korzystając z możliwość synchronizacji ich ze sobą i korzystania w dowolnym miejscu i czasie ze zgromadzonych danych. Problem zaczyna się w momencie awarii urządzenia i braku regularnie przeprowadzanego backupu na dysk zapasowy.

W dobie nawiązywania znajomości przez internet, za pośrednictwem portali randkowych, które często służą przedstawieniu samego siebie w jak najlepszym świetle, oszustwo matrymonialne jest, niestety, coraz częstszym zjawiskiem.

Konkurencja to słowo wywodzące się z języka łacińskiego, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza "biec razem" Według słownikowej definicji jest to mechanizm, który pozwala wszystkim uczestnikom procesów gospodarczych osiągać jak największe korzyści. Warto jednak zauważyć, że coraz częściej mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją, która nie gra według zasad fair play.

Kwestie dotyczące dowodów w postępowaniu karnym uregulowane są w kodeksie postępowania karnego (w skrócie: kpk). Jednymi z najpopularniejszych dowodów w postępowaniu karnym są wyjaśnienia oskarżonego, oraz przesłuchanie świadków. Szczególnym typem przesłuchania świadków jest okazanie i konfrontacja. Składanie wyjaśnień nie jest obowiązkiem oskarżonego, lecz jego prawem.