Aktualności

Sprawy rozwodowe zazwyczaj odbywają się na kilku posiedzeniach, ich liczba jest zależna od postawy stron i charakteru pozwu sądowego, procesy z orzekaniem o winie jednej ze stron, jak i małżeństw z dziećmi, oraz większym majątkiem trwają o wiele dłużej. Pierwsza sprawa rozwodowa zazwyczaj jest sprawą pojednawczą. Obydwoje małżonkowie są przesłuchiwani podczas rozpraw, w czasie trwania procesu mogą zgłaszać dodatkowy materiał dowodowy, na przykład ten zebrany przez detektywa, jak również wzywać swoich świadków i biegłych opiniujących dowody.  

Licencjonowana agencja detektywistyczna „Detektyw Koczanowski” oferuje osobom zainteresowanym profesjonalne usługi z zakresu zbierania materiałów dowodowych dotyczących spraw rodzinnych i karnych, poszukiwania zaginionych, ochrony osób oraz mienia czy wykrywania podsłuchów. Detektywi zatrudnieni w biurze posiadają merytoryczną wiedzę, doświadczenie, a także odpowiednie podejście do powierzonych zadań. Najbardziej powszechną i najskuteczniejszą metodą zdobywania informacji stosowaną przez detektywów jest wywiad środowiskowy.

W dzisiejszych czasach widok agencji detektywistycznych na przedmieściach miast nikogo już nie dziwi. Warunki i sposób, w jaki żyje większość ludzi, prędzej czy później sprawiają, że nie jesteśmy już w stanie poradzić sobie samodzielnie i w takich właśnie sytuacjach pożądana jest interwencja wykwalifikowanych osób, które będą w stanie zaradzić.

Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Detektyw Koczanowski jest renomowaną na skalę kraju firmą o wyjątkowo szerokim spektrum działania. Prowadzimy kompleksowe usługi związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkiego rodzaju danych, służących w przyszłości do dalszego obrotu prawnego, specjalizacją naszą jest obserwacja osób, przy czym obsługujemy zarówno osoby fizyczne, firmy i podmioty gospodarcze.

Mobbing oznacza prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Sprawy mające na celu udowodnienie tego procederu są dość skomplikowane przede wszystkim ze względu na czasochłonność procesów sądowych. Samo gromadzenie dowodów w sprawach o mobbing również nie jest łatwe, ciężko jest dostarczyć dowodów świadczących niedwuznacznie o nękaniu pracownika.